История учебники

5 класс

Қазақстан тарихы Омарбеков Т. KZ Қазақстан тарихы Көмеков Б. KZ Қазақстан тарихы Ахметова С. KZ Дүниежүзі тарихы Букаева Б. KZ Дүниежүзі тарихы Тулебаев Т. KZ История Казахстана Кумеков Б. RU История Казахстана Ахметова С. RU Всемирная история Букаева Б. RU Всемирная история Тулебаев Т. RU

6 класс

Қазақстан тарихы Бакина Н. KZ Қазақстан тарихы Омарбеков Т. KZ Дүниежүзі тарихы Бакина Н. KZ Дүниежүзі тарихы Кокебаева Г. KZ История Казахстана Бакина Н. RU История Казахстана Омарбеков Т. RU Всемирная история Айтбай Р. RU Всемирная история Кокебаева Г. RU

7 класс

Қазақстан тарихы Бакина Н. KZ Дүниежүзі тарихы Кокебаева Г. KZ Дүниежүзі тарихы Айтбай Р. KZ История Казахстана Бакина Н. RU Всемирная история Айтбай Р. RU

8 класс

Қазақстан тарихы Қабылдинов З.Е. KZ Қазақстан тарихы Омарбеков Т. KZ Дүниежүзі тарихы Алдабек Н. KZ История Казахстана Кабульдинов З. RU История Казахстана Омарбеков Т. RU Всемирная история Алдабек Н. RU

9 класс

Қазақстан тарихы. 8-9. 1 бөлім ХХ ғ. басы -1945 ж. 2 бөлім Өскембаев Қ. KZ Қазақстан тарихы. 8-9. 2 бөлім ХХ ғ. басы -1945 ж. 2 бөлім 1945 жылдан бүгінгі күнге дейін Өскембаев Қ. KZ Қазақстан тарихы (ХХ ғасырдың басынан Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғанға дейін) Кабульдинов З. KZ Қазақстан тарихы (1946 жылдан бүгінгі күнге дейін) Аяган Б. KZ Дүниежүзi тарихы. 8-9 1 бөлім Алдабек Н. KZ Дүниежүзi тарихы. 8-9 2 бөлім Алдабек Н. KZ История Казахстана. Часть 1 Ускембаев К. RU История Казахстана. Часть 2 Ускембаев К. RU Всемирная история. 8-9. 1 часть Алдабек Н. RU Всемирная история. 8-9. 2 часть Алдабек Н. RU История Казахстана (начало ХХ века - 1945г.) Кабульдинов З. RU История Казахстана. (с 1946 года по настоящее время) Аяган Б. RU

10 класс

Дүниежүзі тарихы. 1 бөлім. ЕМ. Каирбекова Р. KZ Дүниежүзі тарихы. 2 бөлім. ЕМ. Каирбекова Р. KZ Всемирная история. 1 часть. ЕМ. Каирбекова Р. RU Всемирная история. 2 часть. ЕМ. Каирбекова Р. RU Дүниежүзі тарихы. 1 бөлім. ОГ. Каирбекова Р. KZ Дүниежүзі тарихы. 2 бөлім. ОГ. Каирбекова Р. KZ Всемирная история. 1 часть. ОГ. Каирбекова Р. RU Всемирная история. 2 часть. ОГ. Каирбекова Р. RU Қазақстан тарихы. Общее. Қайырбекова Р. KZ История Казахстана. Общее. Каирбекова Р. RU

11 класс

Қазақстан тарихы. Общее. Джандосова З.А. KZ Дүниежүзі тарихы 1 бөлім. ОГ. Қайырбекова Р.Р. KZ Дүниежүзі тарихы 2 бөлім. ОГ. Қайырбекова Р.Р. KZ Дүниежүзі тарихы. ЕМ. Қайырбекова Р.Р. KZ История Казахстана. Общее. Джандосова З.А. RU Всемирная история 1 часть. ОГ. Каирбекова Р.Р. RU Всемирная история. ЕМ. Каирбекова Р.Р. RU Всемирная история 2-часть. ОГ. Каирбекова Р.Р. RU

5 класс

Всемирная история. Руководство учителя Букаева Б. RU